Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00.
Przerwy 10:00 - 10:30; 13:00 - 13:30.