Preparaty chemiczne dostępne w Europie

Stosowanie środków ochrony roślin nie zarejestrowanych w Polsce jest zabronione!

  • choroby i szkodniki są czesto odporne na środki dostępne w sklepach ogrodniczych.
  • Wprowadzenie w Polsce nowych preparatów trwa kilka lat, po których patogeny uzyskują odporność krzyżową. W wielu krajach środki ochrony są rejestrowane w ciągu roku.
  • Koncerny chemiczne nie inwestują w małe rynki (kosztowne testy, opłaty rejestracyjne itp.)
  • Brakuje w Polsce lobby ogrodniczego (np. takiego jak w Holandii)
  • Zabiegi preparatami dostępnymi w sklepach są nieskuteczne pomimo wielokrotnych powtórzeń oraz zwiększenia stężenia procentowego.
  • Wielu ogrodników sięga po preparaty z zagranicy.
Nazwa
preparatu
OpakowanieSubstancja
czynna
Stężenie
roztworu
Cena
[€]
Kraj
pochodzenia
Zastosowanie
ACANTO5 litówpicoxystrobin 250g/l0,15%300,00Niemcy (Puccinia horiana)white rust - biała rdza - белая ржа
ACARPEC (Penstyl)120 g25% p/p de cihexaestonho0,12%25,00Portugalia (Tetranychus urticae) spider mites - przędziorek - клещики
ACTARA1 kg25% thiamethoxam0,04%250,00Holandia(Trialeurodes vaporariorum) - whiteflies - mączlik -белокрилка
AGRAL GOLD1 litrsulfosuccinaat 750 g/l0.0075%30,00Holandia soft water - na przyczepność -мягчит воду
ALAR651 kgdaminozide 65%0,33 - 0,66%158,00Holandiareterdand - skarlanie chryzantem -ретардент
ALAR852kgdaminozide 85%0.25-0.5%350,00Holandiareterdand-skarlanie chryzantem -ретардент
ASEPTACAREX1 litrpyridaben 159g/l0.07%140,00Holandia(Tetranychus urticae) spider mites (adult) - przędziorek (dorosłe) - клещики (взрослый), (Trialeurodes vaporariorum)whiteflies - mączlik-белокрилка , roztocza
BN35kgBacillus......500 g/100-120 l250,00Holandia(Tetranychus urticae) spider mites -клещики wszystkie stadia przędziorka 3x co 5-7 dni (po pierwszym oprysku nie ma efektu),all stages,все стадии
BORNEO0,5 litraetoxazol 11%0,05%160,00Portugalia(Tetranychus urticae) spider mites (eggs) - przędziorek (jaja) - клещики (яйца)
BOTANIGARD1 litrbeauveria bassiana0,125%85,00Holandia(Trialeurodes vaporariorum)- whiteflies - mączlik -белокрилка
CALIPSO1 litr480g/1l thiacloprid0,025%240,00Holandia(Trialeurodes vaporariorum) - whiteflies - mączlik - белокрилка
CASCADE1 litr100 g lauseja 9.59% (p/p) de flufenox-urao0,15%170,00Portugalia (Frankliniella occidentalis) trips (eggs, larva) - wciornastek (jaja, larwy) - трипсы
CONTACK1 litracequinocyl 164 g/l0,1%150,00Holandia(Tetranychus urticae) spider mites - przędziorek - клещики
DICARZOL1 kg'pó soluvel' 50% roztwór wodny0,1-0,2%177,00Portugalia(Frankliniella occidentalis) trips - wciornastek - трипсы,(Tetranychus urticae) spider mites (adult) - przędziorek (dorosłe) - клещики (взросле)
FLORAMITE SC 1 litrbifenazate 77,4%0,04%440,00Anglia(Tetranychus urticae)spider mites - przędziorek - клещики
GALLEX1,9 litra2,4-xylenol 0.463%; meta-cresol 0,466%100%175,00USAagrobacterium - guzowatość korzeni - бугор
MASAI 25WG0.5kgtebufenpyrad 25%T0,0124 - 0,04%125,00Holandia(Tetranychus urticae) spider mites - przędziorek - клещики
MATCH1litrlufenuron 50g/1litr0.15%100,00Holandia (Frankliniella occidentalis)wciornastek - trips- трипсы
MILBEKNOCK1 litr1% milbemectin0,05%300,00Holandia(Tetranychus urticae) - spider mites - przędziorek - клещики
NEEMAZAL T/S 5Lazadirachtine -A 10g/l0,25%360,00Holandia(Tyrophagus neiswanderi)-white spider- rozkruszek szklarniowy - клещик белый (Tetranychus urticae) spider mites - przędziorek - клещики
OBERON1 litrspiromesifen 240 g/l0,05%365,00Holandia(Trialeurodes vaporariorum)whiteflies - mączlik -белокрилка ,(Tetranychus urticae) spider mites - przędziorek - клещики
PYLON0,475l4-bromo -2- (4-chlorophenyl)- 1-(ethaxynethyl)- 5-trifluoromethyl)- 1-pyrrole- 3-carbonitrile 21.4%0,02%670,00USA(Tetranychus urticae) spider mites - przędziorek - клещики, (Franklineiella occidentalis) trips - wciornastek - трипсы
ROCKET EC1litrtriflumizool 150g/1litr0.1%135,00Holandia(Puccinia horiana)biała rdza -white rust -белая ржа
SAFARI1.359 kg20% dinotefuran0.03-0.06%630,00USA(Trialeurodes vaporariorum) - whiteflies - mączlik -белокилка , (Franklineiella occidentalis) trips - wciornastek - трипсы
SCALA1 litrpyrimethanil 400 g/1l0,075%110,00Holandia botrytis - szara pleśń - серая плесень
SCELTA 1 litrcyflumetofen 20%0,1%200,00Holandia(Tetranychus urticae) spider mites - przędziorek - клещики
SPRUZIT1 litr40g/l pyrethirinen +160g/l piperonylbutoxide0,1%85,00Holandia(Trialeurodes vaporariorum) - whiteflies - mączlik -белокилка
TILT 250EC1 litr250 g/l propiconazol0,1%75,00Holandia(Puccinia horiana) white rust - biała rdza - белая ржа
TOPAZ 100EC1 litrpenconazool 100g/1litr0.02-0.05%135,00Holandia(Puccinia horiana) biała rdza - white rust-белая ржа
TOPFLOR 015SL50mlfluroprimidol 1.5%0.1-0.2%0,00USAreterdand - skarlanie chryzantem -ретардент
VONDAC DG10kgmeneb 75%0.3%35,00Holandia(Puccinia horiana)white rust - biała rdza - белая ржа
VYDATE 10G10kgoxamyl 10%3g/ pod roślinę150,00Holandia (Aphelenchoides ritzemabois)Chrsanthemum foliar nematode -węgorek chryzantemowiec-хризантемовая нематода