Instrukcja uprawy Limonium serii Diamond.

Gleba.

Limonium może rosnąć na wielu rodzajach gleby.

Najważniejsze parametry to:

 • Odpowiednia dla korzeni struktura (piaszczysto-gliniaste gleby zbyt szybko przesychają, co ma fatalne skutki dla zachowania powietrza w glebie. Można przykryć powierzchnię folią lub dodać torfu.
 • Dobry drenaż i dobra przepuszczalność (zatrzymywanie wody utrudnia dostęp tlenu).
 • Rośliny są wrażliwe na zbyt mokrą glebę. Zła struktura górnej warstwy gleby (dodatek mokrej gliny) spowoduje trudności w przyjęciu się roślin, słabe ukorzenienie lub wypady.
 • Brak pasożytów (najlepiej wyparować przed sadzeniem).

Uprawa na powietrzu.

Rośliny nie mogą być narażone na przymrozki, dlatego należy uprawiać je od kwietnia do listopada. Oczekiwany termin kwitnienia roślin sadzonych 1 kwietnia to z reguły połowa lipca (dla roślin posadzonych na koniec maja termin kwitnienia to koniec sierpnia). W przypadku późnych nasadzeń (po 1 czerwca) z powodu zmniejszającego się nasłonecznienia kwitnienie będzie słabsze, dlatego ostateczny termin nasadzeń to koniec maja.

Uprawa.

Rośliny posadzone na wiosnę zakwitną z reguły po 10 - 11 tygodniach. Jeśli zaczynamy produkcję w grudniu / luty należy pamiętać by temperatura w szklarni wynosiła 6 - 10 °C.

Gęstość nasadzeń.

Odległość między roślinami powinna wynosić od 30 do 60 cm. Na zagonie o szerokości 1 m można posadzić dwa rzędy roślin. Odległość między rzędami powinna wynosić 60 cm, a między roślinami 30 cm. Szerokość ścieżek między zagonami powinna wynosić 45 cm.

Z reguły jest to : 6 roślin na 1 m² netto = 3,5 – 3,9 roślin na 1 m² brutto.

Większe od podanego zagęszczenie roślin spowoduje obniżenie ich jakości,a także straty podczas zbioru.

Przed posadzeniem.

 • Aby zapewnić sztywne łodygi należy doprawić glebę potasem. Jest to szczególnie ważne w uprawie pod osłonami. W fazie wegetatywnej należy zadbać o odpowiedni wzrost stosując np. CRISTALON NIEBIESKI (19-6-20-3).
 • Stosowany nawóz będzie zależał od składu gleby, dlatego przed rozpoczęciem nawożenia należy oddać próbkę ziemi do analizy. W zależności od analizy należy stosować:
  • 3-5 kg siarczanu potasowo-magnezowego,
  • 3-5 kg siarczanu magnezu,
  • 3-5 kg superfosfatu na 100 m² gleby.

Po posadzeniu.

Po posadzeniu aż do kwitnienia należy zapewnić odpowiednią ilość wody. Po miesiącu można zacząć nawożenie. W tej fazie wzrostu rośliny potrzebują głównie potasu i magnezu, dlatego też najlepsze będą saletra magnezowa i saletra potasowa (oczywiście w zależności z analizą). Im bliżej terminu kwitnienia należy podawać odpowiednią ilość wody i nawozu, co zapewni odpowiednią długość i sztywność łodyg. Jeśli ilości będą nieodpowiednie łodygi będą od dołu robiły się żółte. Najważniejsze składniki odżywcze dla roślin przez cały okres kwitnienia to siarczany i potas, a także monofosforan potasu. Za każdym razem, kiedy podawana jest woda należy dodawać nawozy tak, by EC wynosiło 1,5. Najlepszym rozwiązaniem są węże kroplujące, nie moczą roślin, nawet w suche lata plon będzie dobry. Odpowiednie pH dla Limonium to około 6,5. Jeśli przed nasadzeniem pH jest zbyt niskie należy dodać węglan magnezu.

Uszczykiwanie.

Odmiany Diamond wytwarzają z reguły jedną bardzo ciężką łodygę. Po jej obcięciu powstają liczne dużo lżejsze łodygi. Aby zapewnić jednakową jakość produkcji, rośliny należy uszczykiwać. Czynność tę wykonujemy tylko wtedy, jeśli roślina wytworzyła pojedyncze łodygi, jeśli jest ich więcej, uszczykiwanie jest niepotrzebne. Główną łodygę należy uszczyknąć na wysokości około 8 cm, aby zapobiec wysychaniu roślin. Należy rośliny wspierać siatkami (najlepiej dwoma ) o oczkach 17 × 20 cm.

Zbiór.

Gdy płatki kwiatów są otwarte, łodyga jest gotowa do ścięcia (tj. około 3 - 4 miesięcy po posadzeniu). Okres od zasadzenia do końca zbioru wynosi około 6 miesięcy. Produktywność od 15 - 30 łodyg na roślinę. Łodygi najlepiej ścinać za pomocą ostrego noża. Po ścięciu rośliny umieścić w wodzie z dodatkiem kondycjonera.

Choroby i szkodniki.

Niewątpliwą zaletą serii Diamond jest wysoka odporność na szarą pleśń. Uszkodzeń nie powodują także wciornastki, ale mogą być w kwiatach.

 • Przędziorek: co 7 – 10 dni oprysk: PENTAC, NISSORUN, APOLLO, VERTIMEC, TALSTAR.
 • Wciornastki: VERTIMEC, ORTHENE, MESUROL, CURZATE.
 • Rhizoctonia: FONGARID, RIZOLEX, ROWRAL.
 • Gąsiennice: AMBUSH, NOMOLT, ORTHENE, DIMILIN.

* HILVERDA b. v .nie ponosi odpowiedzialności za efekty uprawy prowadzonej na podstawie niniejszej ulotki.

Wszystkie powyższe informacje firma Perek przedstawiła w jak najlepszej wierze.

Firma Perek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane w uprawach w oparciu o powyższe zalecenia.


instrukcja uprawy limonium - wersja do druku.pdf