Zalecenia uprawowe

Wszystkie informacje zawarte w tym opisie podane są w dobrej wierze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte na ich podstawie, ani też za skutki materialne, które mogą powstać w wyniku tych działań.