Ochrona.

Szkodnik/choroba Substancja aktywna Środki ochrony roślin Uwagi
Wirus brązowej plamistości pomidora Tomato spotted wilt tospovirus
Na początku chlorotyczne i nekrotyczne plamy na liściach, z czasem występuje nekroza łodyg i zahamowanie wzrostu roślin. Przejaśnienie nerwów, metaliczne zbrązowienia, deformacja i zasychanie liści. Kwiatostany rozwijają się z 10-dniowym opóźnieniem.
    W niskiej temperaturze rośliny porażane są mocniej.
Wirus przenoszony jest przez wciornastki – w razie wystąpienia szkodnika zwalczać go. Usuwać rośliny porażone.
Guzowatość chryzantem – Agrobacterium tumefaciens
Na pędach, szyjce korzeniowej oraz korzeniach roślin tworzą się początkowo małe i jasne z czasem powiększające się i brunatniejące narośla.
Agrobacterium radiobacter Polagrocyna*
Galltrol*
*skuteczność jest dyskusyjna
Zanurzyć korzenie przed posadzeniem w preparacie.
Przed każdym cyklem produkcyjnym wykonać dezynfekcję podłoża. Pobierać materiał rozmnożeniowy ze zdrowych mateczników.
Bakteryjne więdnięcie pędów – Erwinia chrysanthemi pv. Chrysanthemi
Na pędach po jednej ich stronie szarostalowa smuga, liście przebarwiają się na jasnozielono i brązowo, po czym więdną. Wiązki przewodzące więdną, rdzeń zanika i tworzą się puste miejsca.
chitozan Biochicol 020 PC (2,5%) Przed każdym cyklem produkcyjnym wykonać dezynfekcję podłoża. Pobierać materiał rozmnożeniowy ze zdrowych mateczników. W momencie pojawienia opryskiwać 2-, 3-krotnie co 7 dni.
ekstrakt z grejpfruta Biosept 33 SL (0,1%)
tlenochlorek miedziowy Miedzian 50 WP
Werticilioza – Verticilium albo-atrum
Dolne liście jasnozielone, następnie żółkną i brązowieją. Objawy postępują aż do wierzchołka. Pąki kwiatowe zdrobniałe i zdeformowane po jednej stronie. Wiązki przewodzące zbrązowiałe.
tiofanat metylowy Topsin M 500 SC (0,1%) Podlewać w okresie intensywnego wzrostu jednym z wymienionych preparatów.
Zgnilizna twardzikowa – Sclerotinia sclerotiorum
Na łodygach i liściach biała, watowata grzybnia. W grzybni tworzą się czarne sklerocja. Rośliny rosną wolniej, następnie zamierają.
iprodion Rovral Flo 255 SC (0,2%) Sadzić rośliny w podłoże zdezynfekowane. Pobierać sadzonki ze zdrowych roślin.
tiofanat metylowy Topsin M 500 SC (0,1%)
Rdza biała – Puccinia horiana
Na dolnej i górnej stronie liścia regularne jasne plamy. Roślina zamiera.
azoksystrobina Amistar 250 SC (0,1%) Regularnie co 7-10 dni. Wietrzyć pomieszczenia, w których uprawia się rośliny. Podlewając unikać zwilżania liści.
propiconazol Bumper 250 EC (0,05%)
krezoksym metylu Discus 500 WG (0,03%)
tetrakonazol Domark 100 EC (0,05%)
chlorotalonil
tetrakonazol
Eminent Star 312 SL (0,05%)
mankozeb Sancozeb 80 WP (0,2%)
difenokonazol Score 250 EC (0,05%)
miazga czosnkowa Bioczos BR
chitozan Biochikol 020 PC (1%)
Ekstrakt z grejpfruta Biosept 33 SL (0,1%)
Mączniak prawdziwy –Oidium chrysanthemi
Na częściach nadziemnych pojawiaja się mączysty, biały nalot. Wartość dekoracyjna roślin ulega obniżeniu.
azoksystrobina Amistar 250 SC (0,1%) Wykonać 2 zabiegi w odstępach co 7-10 dni.
chlorotalonil Bravo 500 SC (0,2%)
Gwarant 500 SC (0,2%)
tetrakonazol Domark 100 EC (0,05%)
chlorotalonil
tetrakonazol
Eminent Star 312 SL (0,05%)
bupirymat Nimrod 250 EC (0,2%)
tiofanat metylowy Topsin M 500 SC (0,1%)
Ekstrakt z grejpfruta 200 g/l Grevit 200 SL (0,1-0,15%)
Askochytoza – Ascochyta chrysanthemi
Poraża liście, pędy, kwiaty i korzenie. Brunatne plamy na porażonych częściach, deformacje i zagniwanie.
chlorotalonil Bravo 500 SC (0,2%)
Gwarant 500 SC (0,2%)
Unikać nadmiernego zagęszczenia roślin. Silnie porażone rośliny usuwać. Po wystąpieniu objawów opryskiwać rośliny 3-4-krotnie co 7-10 dni używając przemiennie preparatów.
kaptan Kaptan zaw. 50 WP (0,2%)
mankozeb Sancozeb 80 WP (0,2%)
tiofanat metylowy Topsin M 500 SC (0,1%)
Szara pleśń – Botrytis cinerea
Na liściach, kwiatach i pędach brunatne plamki, później tkanka zamiera. Przy wysokiej wilgotności powietrza na porażonych organach pojawia się szary nalot grzybni.
azoksystrobina Amistar 250 SC (0,05-0,15%) Unikać nadmiernego zagęszczenia roślin, wysokiej wilgotności powietrza i wahań temperatury. Po wystąpieniu pierwszych objawów opryskiwać rośliny 1-, 2-krotnie co 7 dni. Rovral stosować przed kwitnieniem.
chlorotalonil Bravo 500 S.C. (0,15-0,25%)
kaptan Kaptan zaw. 50 WP (0,2%)
Merpan 50 WP (0,2%)
iprodion Rovral Flo 255 SC (0,2%)
tiuram Sadoplon 75 WP (0,2%)
fenheksamid Teldor 500 SC (0,1%)
Ekstrakt z grejpfruta 200 g/l Grevit 200 SL (0,1-0,15%)
Wciornastek kalifornijski – Frankliniella occidentalis
Liście zdeformowane, lekko odbarwione, plamki z wyjedzonym miękiszem i czarnymi odchodami.
spinosad Biospin 120 SC (0,075%)
NL Conserve (0,075%)
Opryskiwać rośliny regularnie co 7-10 dni od momentu posadzenia. W nasileniu klęskowym wykonać przynajmniej 3 zabiegi co 3-4 dni.
abamektyna Vertimec 018 EC (0,05%)
acetamiprid Mospilan 20 SP (0,02-0,04%)
NL Gazella (0,4%)
Chlotianidyna 50% Apacz 50 WG (0,04%)
Bifentryna 100 g/l Talstar 100 EC (0,05%)
Miniarki –Liriomyza trifolii
Larwy żerują w miękiszu i tworzą miny.
spinosad Biospin 120 SC (0,3%)
NL Conserve
Rośliny opryskiwać regularnie co 7 dni z chwilą zauważenia szkodnika.
abamektyna Vertimec 018 EC (0,05%) Vertigo 018 EC (0,05%)
nowaluron Rimon 100 EC (0,1%)
cyromazine NL Trigard (0,1%)
abamentyna Petrigo 018 EC (0,05%)
Mszyce – Aphididae deltametryna Decis 2,5 EC (0,05%) Zabieg wykonać z chwilą pojawienia się szkodnika na roślinie.
alfa-cypermetryna Fastac 100 EC (0,015-0,02%)
esfenwalerat Sumi-alpha 050 EC (0,02-0,04%)
pirymikarb Pirimor 500 WG (0,05-0,1%)
acetamiprid Mospilan 20 SP(0,02-0,04%)
NL Gazelle (0,025%)
pymethrozine NL Plenum 50WG (0,02%)
flonicamid NL Teppeki (0,014%)
imidachloprid Confidor,
ProAgro,
NL Admire (0,01%)
Chlotianidyna 50% Apacz 50 WG (0,04%)
Imidachlopryd 200 g/l Nuprid 200 SC
Przędziorek chmielowiec –Tetranychus urticae
Na liściach drobne plamki, liście żółkną i zamierają. Roztocze tworzą pajęczynę na roślinie. Na kwiatach drobne nakłucia i małe plamki.
chlofentezyna Apollo Plus 060 OF (0,125-0,155%) Po wykryciu szkodnika opryskiwać rośliny 2-, 3-krotnie co 7-10 dni.
fenazachin Magus 200 SC (0,06%)
heksytiazoks Nissorun 050 CS (0,06%)
lambda-cyhalotryna Karate Zeon 050 SC (0,05%)
abamektyna Vertimec 018 EC (0,05%)
bifenazat NL Floramite 240 SE (0,04%)
acequinocyl NL Cantac (0,1%)
spirodiklofen Envidor 240 SC (0,04%)
Bifentryna 100 g/l Talstar 100 EC (0,05%)
Pirydaben 20% Sanmite 20WP (0,1%)
abamentyna Petrigo 018 EC (0,05%)
Zmiennik lucernowy –Lygus rugulipennis
Liście wierzchołkowe silnie zniekształcone o zredukowanej blaszce, z licznymi, nekrotycznymi plamkami powstałymi w wyniku nakłuwania tkanek przez osobniki dorosłe i larwy.
alfa-cypermetryna Fastac 100 EC (0,015 – 0,02%) Zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych nakłuć – 2-krotnie w odstępach dwutygodniowych.
cypermetryna Cyperkill Super 25 EC (0,05%)
deltametryna Decis 2,5 EC (0,05%)
lambda-cyhalotryna Karate Zeon 0,50 SC (0,025-0,05%)
esfenwalerat Sumi-Alpha 0,50 EC (0,04%)
Węgorek chryzantemowiec – Aphelenchoides ritzemabosi
Na dolnych liściach widoczne odbarwienia silnie ograniczone nerwami. Liście od dołu zasychają i pozostają na roślinie.
oksamyl Vydate 240 SL - 0,2% Opryskiwać rośliny raz w tygodniu w godzinach rannych lub wieczornych. Granulaty stosować indywidualnie pod każdą rośliną podczas sadzenia.
triazofos Hostathion 40 EC (0,1%)
NL - środek dostępny w Holandii

Wszystkie powyższe informacje firma Perek przedstawiła w jak najlepszej wierze.

Firma Perek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane w uprawach w oparciu o powyższe zalecenia.

 

ochrona chryzantem - wersja do druku.pdf